Adam Feng Shui

Free yourself with Feng Shui smartly / Osvoboďte se s Feng Shui chytře.

Are you stuck in life and feeling tired? / Uvízli jste v životě a cítíte se unaveni?

Start today / Začněte dnes

Začněte dnes a objevte...

Připojte se k soukromé komunitě lidí na stejné cestě jako vy: Pokládejte otázky, sdílejte svůj pokrok a pomáhejte ostatním.

Dejte si snídani pro vaši duši a sledujte svůj pokrok a splněné cíle.

Postupujte podle osvědčených návodů krok za krokem a rozvíjejte svůj život, vztahy a své podnikání chytrou cestou.

Nejste sami

„Jedno z nejlepších rozhodnutí, které jsem udělala.“

„Ze začátku jsem byla skeptická. Nevěděla jsem, jestli to bude opravdu fungovat, nebo jestli budu mít čas, nebo jestli to byl jen další výstřelek... ale jsem tak ráda, že jsem svému vnitřnímu pocitu důvěřovala a udělala jsem to. Děkuji za neuvěřitelnou možnost snídat s vámi každý den!" - Veronika

Díky Feng Shui objevuji řešení.

"Být součástí komunity Adam Feng Shui je pro mě skvělé především proto, že můžu otevřeně mluvit o věcech, které mě baví a zajímají. Ostatní členové mi rozumějí na rozdíl od lidí "tam venku". Když tady řeknu, že nevím, jak na tu svoji Krysu, když ti dva Buvolové to táhnou, tak se na mě nikdo nedívá jako na blázna. Naopak, dostanu pár tipů, jak si se zvířaty poradit. Nebo díky sdílení příběhů a zkušenostem ostatních sama objevím řešení." - Markéta

Pochopila jsem proč, jak, kdy..

"O Feng Shui jsem se začala zajímat dávno, už v sedmnácti. Vědomosti čerpané z knih jsem zkoušela uvést do praxe, ale ve skutečnosti jsem žádné výsledky neviděla. Teprve díky Zuzce a jejím kurzům jsem pochopila proč, jak, kdy. A hlavně, že je to metoda mnohem komplexnější, kterou není možné pochopit z knih. Já jsem za svou zkušenost nesmírně ráda a to ještě – v své cestě za poznáním Feng Shui – rozhodně nekončím." - Petra

Vlastnosti, které si zamilujete

Komunita - Buďte ve spojení se stejně smýšlejícími lidmi

Sledujte na jakémkoli zařízení - Používejte telefon, tablet nebo notebook bez dalších poplatků

Individuální zpětná vazba- Odešlete svůj dotaz, úspěch nebo myšlenky a získejte zpětnou vazbu od svého průvodce

Jediná cesta jak uspět je udělat krok každý den

?

Kdo je Zuzana Adam?

Zuzana Adam je koučem osobního rozvoje, osobním konzultantem a lektorem Feng Shui. Jejím osobním posláním je pomáhat lidem v osobním rozvoji a hledat s nimi možnosti, jak změnit svůj zítřek. Je autorkou online kurzu Feng Shui Academy, autorka knih Osvoboďte se s Feng Shui, spoluautorka Feng Shui karet a mnoha dalších projektů.„Změňte své okolí a změníte svůj život“ je hlavním mottem akademie – začněte sami aktivně měnit svůj život skrze interiér. Buďte sami sobě Mistrem Feng Shui. Zuzana využívá své intuice a vnitřního instinktu k tomu, aby byla mostem mezi hmatatelnými věcmi běžného života a tím, co očima není vidět. Dokáže netradičně pohlédnout na váš život díky tomu, že si prohlédne váš byt či dům. Společně s klienty pak pomocí úpravy interiéru obohacuje jejich budoucnost. A to tak, aby dokázali uskutečnit nejlepší možnou variantu svého osudu – naplněnou štěstím, možnostmi, sny a především vědomím o smyslu života. Zároveň dokáže být nesmlouvavě energická a umí trefit „hřebíček na hlavičku“ s obdivuhodnou přesností osobního kouče.

?

Who is Zuzana Adam

Zuzana Adam is a personal development coach, personal consultant and Feng Shui teacher. Her personal mission is to help people in personal development and look with them for ways to change their tomorrow. She is the author of the online course of Feng Shui Academy, the author of the books "Free yourself with Feng Shui", author of Feng Shui cards and many other projects. "Change your surroundings and change your life" is the main motto of the academy - start actively changing your life through the interior yourself. Be a Feng Shui Master by yourself. Zuzana uses her intuition and inner instinct to be a bridge between the tangible things of everyday life and what the eyes do not see. She can look at your life in an unconventional way by looking at your apartment or house. Together with clients, it enriches their future by modifying the interior. And so that they can realize the best possible variant of their destiny - filled with happiness, possibilities, dreams and, above all, awareness of the meaning of life. At the same time, she can be uncompromisingly energetic and can hit the "nail on the head" with the admirable accuracy of a personal coach.